Dr Anna Kołodziej

I stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej, Specjalista ortodonta

Dr Anna Kołodziej ukończyła Wydział Lekarski Oddział Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie w 1994 roku z wynikiem bardzo dobrym i otrzymała tytuł lekarza stomatologa. W latach 1996- 1998 odbyła szkolenie specjalizacyjne i po zdaniu egzaminu uzyskała specjalizację I stopnia ze stomatologii ogólnej. Następnie swoje zainteresowania skupiła na ortodoncji. W 2001 roku pomyślnie przeszła postępowanie kwalifikacyjne i rozpoczęła specjalizację z zakresu ortodoncji. Po odbyciu wymaganych staży i kursów oraz po zdaniu egzaminu państwowego dr Anna Kołodziej uzyskała tytuł specjalisty z zakresu ortodoncji.
Dr Anna Kołodziej jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Regularnie rozszerza swoją wiedzę uczestnicząc każdego roku w kursach, konferencjach oraz sympozjach krajowych i zagranicznych.
W swojej pracy zawodowej dr Anna Kołodziej wykorzystuje najnowsze osiągnięcia nauki w dziedzinie ortodoncji, stosując między innymi zaawansowany program informatyczny Dolphin, tomografię komputerową oraz zaawansowane techniki wizualizacji leczenia.