Dr Wojciech Kołodziej

I stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej
Certyfikowany implantolog OSIS-EDI
Dr Wojciech Kołodziej ukończył Wydział Lekarski Oddział Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie w 1994 roku z wynikiem bardzo dobrym i otrzymał tytuł lekarza stomatologa. W latach 1996- 1998 odbył szkolenie specjalizacyjne i po zdaniu egzaminu uzyskał specjalizację I stopnia ze stomatologii ogólnej. Przez wiele lat poszerzał swoją wiedzę uczestnicząc w kursach z zakresu stomatologii estetycznej, endodoncji, stomatologii mikroskopowej. Następnie dr Wojciech Kołodziej rozpoczął edukację z zakresu implantologii stomatologicznej. Odbył wiele kursów z zakresu implantologii, sterowanej regeneracji tkanek, a także wykorzystania komórek macierzystych w implantologii.
Dr Wojciech Kołodziej ukończył podyplomowe szkolenie implantologiczne Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. Zdał egzamin i uzyskał certyfikat umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. Uzyskany certyfikat potwierdza najwyższe umiejętności, wiedzę oraz posiadane doświadczenie w implantologii.
Dr Wojciech Kołodziej jest certyfikowanym implantologiem OSIS-EDI oraz znajduje się na oficjalnej liście implantologów, którzy regularnie poszerzają swoją wiedzę.

Certyfikaty i dyplomy